Työsuojelu

Tämän päivän työsuojelun tulee olla ennaltaehkäisevää. Tämä tarkoittaa sitä että puututaan ajoissa niihin työympäristötekijöihin jotka voivat aiheuttaa vaaraa ja haittaa työpaikalla. Mitä tarkoitetaan työympäristössä ilmenevällä vaaroilla? Vaaroilla tai vaaratekijöillä tarkoitetaan työssä esiintyviä tekijöitä, ominaisuuksia tai ilmiöitä, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle.

Työturvallisuulaki mainitsee velvollisuudesta työnantajalle työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin.(Työturvallisuuslaki 738/2002). Tässä lainsäädännössä työnantajaa vaaditaan selvittämään työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti työstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta ja vaaratekijät. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita, mikäli työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta riskinarvioinnin toteutukseen.

Esim: Kalervo tekee työpisteellään tuloslaskelmia nenävuotaen, silmätpunottaen, pienillä hengitysvaikeuksilla lisukkeena pääkipu. Kotona ja lomilla ei vaivoja, mutta palatessaan työhönsä oireet jatkuu Vaaratekijät:Mikrobit, Voc, toksiinit, hiilidioksidi jne.  Toimenpiteet: Kalervo ilmoittaa asiasta esimiehelleen ja työsuojeluvaltuutetulle oireistaan ja epäilystä sisäilman huonosta laadusta.

Työsuojeluorganisaatio / sisäilmmatyöryhmä käsittelee asiaa. Tehdään sisäilmakysely. Käsitellään kyselyn tulokset. Päätetään tehdä tutkimuksia. Tehdään rakenteisiin reikiä ja muita rakenteellisia tutkimuksia. Oireet jatkuu ja leviää jo Kalervon työntekijöihin. Tehdään sisäilmamittauksia lisää sekä muita tutkimuksia. Prosessi jatkuu…… Tähän mennessä aikaa on kulunut 3 vuotta ja Kalervo on joutunut sairaseläkkeelle.

Energiakonsultit tarjoaa työpaikoille apua sisäilmaan liittyvien riskien ja vaarojentunnistamiseen sekä niistä aihetuvien haittojen ennaltaehkäisyyn. Jne..