Tuloksia

Mitattavia tuloksia

Happiradikaali-palvelu tuottaa tuloksia, jotka ovat nopeasti aistittavissa ja täsmällisesti mitattavissa. Nämä radikaalit tulokset ovat vakuuttaneet monet asiakkaamme. Onko sinun toimitilasi puhdistus seuraava menestystarina?

Esimerkki
Työkeskukselle toteutettu palvelu

17. lokakuuta

Näyte 17.10.2014

17.10. Sisäilman mikrobinäytteissä oli silmämääräisesti katsottuna runsaasti mikrobikasvustoa. Näytteitä ei analysoitu laboratoriossa. Kohde oli kyseisenä ajankohtana tyhjillään ja käyttökiellossa. Edellisten (16.9.) näytteiden perusteella mitoitettu puhdistus käynnistettiin otsonoinnin jälkeen viidellä AP-3000 ja viidella AP-50 ActivPure ilmanpuhdistimella.

5. marraskuuta

Näyte 5.11.2014

05.11. Sisäilman mikrobinäytteissä ei ollut silmämääräisesti katsottuna mikrobikasvustoa. Tiloissa oli todella puhdas tuoksu, asiakkaan vertauskuvaamana ”jäätävän kloorimainen”. Kohteen sisäilma oli puhdistunut jopa yli odotusten. Tiloissa ei ollut vielä tällöin käyttäjiä. Puhdistustehoa pienennettiin.

18. joulukuuta

Näyte 18.12.2014

18.12. Katselmus: Sisäilman mikrobinäytteet olivat silmämääräisesti katsottuna puhtaat. Kohteeseen oli muutettu takaisin, ilmanpuhdistinten teho oli säädetty alle 1/2 teholle. Työntekijät kertoivat olevansa tyytyväisiä sisäilmaan. Laitteiden tehoa nostetiin hieman, jotta aktiiviset hapettajat pystyvät pitämään sisäilman mikrobit alhaisella tasolla. Kohteessa siirryttiin suunnitellusti (15.1.) koko kiinteistön kattavaan puhdistukseen ilmastointiin liitettävällä kahdella Induct 10000 ja kahdella Induct 2000.

14. tammikuuta

nayte4

14.1. tehty seurantamittaus, puhtaat näytteet edelleen.