Kilpailun säännöt

Happiradikaali kilpailu – kilpailun säännöt

Kilpailun järjestäjä

Energiakonsultit insto Oy
Y-tunnus: 2488584-3
Osoite: Vallikallionkatu 1, 02650 Espoo

Osallistumiskelpoisuus

Sisäilmapalvelukilpailuun voivat osallistua kaikki yritykset ja yhteisöt, joilla on y-tunnus. Kilpailuun osallistuminen edellyttää puhdistuspalveluun sopivaa kiinteistöä. Tarkemmin kohdassa kiinteistö.

Kilpailuun eivät saa osallistua yksityiset kotitaloudet tai kuluttajat.

Kilpailuun eivät saa osallistua kilpailun suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden henkilöiden yritykset.

Kiinteistö

Kilpailuun osallistuvassa kiinteistössä tulee olla sisäilmahaitta tai epäilys ongelmasta, joka liittyy sisäilman kemiallisiin epäpuhtauksiin tai mikrobiologisiin oloihin.  Kyseessä voi olla myös todettu sisäilmaongelma, kunhan ongelma on vielä sitä tasoa, ettei välitöntä muuttoa väistötiloihin tarvita.

Sisäilmahaitta tai -ongelma voi olla seuraavista seikoista johtuvaa
1) haihtuvat orgaaniset yhdisteet (TVOC); tutkimuksessa mitatut pitoisuudet, epämiellyttävät hajut tai käyttötarkoitus kuten tuoretuotteiden varastointi tai jätteiden käsittely tai varastointi
2) hiukkaset; mitattu tai epäilty korkea hiukkaspitoisuus poislukien syöpävaaralliset aineet kuten aspesti yms.
3) mikrobit; sisäilmassa on mitattu tai epäilty olevan haitallisia mikrobeja tai korkeat pitoisuudet
4) oireet; kiinteistössä oleskelevat henkilöt kokevat sisäilmaan mahdollisesti liittyviä oireita tai on todettu oireita tai sairastelua, henkilöt kokevat sisäilman laadun huonoksi tai oleskelun tiloissa epämiellyttäväksi

Sisäilmahaitan tai -ongelman ei tarvitse johtua kiinteistön rakenteista, eivätkä aiemmat rakenteisiin tai sisäilman laatuun liittyvät tutkimukset ole välttämättömiä.

Kilpailuaika

Kilpailuaika on 1.2. – 30.4.2016 klo 15.00 mennessä.

Osallistuminen

Kilpailuun osallistuminen tapahtuu internetissä osoitteessa www.happiradikaali.fi täyttämällä osallistumislomake. Osallistumiskertoja ei ole rajoitettu.

Palkinnot

Kilpailussa valitaan kolme palkinnon voittajaa. Kaikkien hyväksyttyjen hakemusten (asianmukaisesti täytetty kilpailukaavake) kesken suoritetaan esivalinta, jossa valitaan 15 perusteluiltaan parasta hakemusta. Lopullisen voittajien valinnan suorittaa arvovaltainen asiantuntijaraati. Raadin kookoonpano ilmoitetaan myöhemmin.

Palkinnot ovat arvoltaan 1. 15 000 €, 2. 10 000 € ja 3. 5 000 €. Voittajat saavat palkintonsa arvon mukaisesti Energiakonsulttit insto Oy:n tuottamaa sisäilman puhdistuspalvelutuotetta ”Happiradikaali” käyttöönsä kuuden kuukauden ajaksi.

Happiradikaalipalveluun sisältyy:
– palvelusopimus ja hyvinvoinnin palvelusopimus,
– katselmukset,
– sisäilman laadun tutkimukset,
– puhdistustarpeen mitoitus,
– laitteiden asennus ja huolto,
– omavalvonnan seurantamittaukset,
– seurantahaastattelut
– raportointi,
– mahdollinen säätö,
– kaikki palveluun liittyvät työt ja matkat yms.,
– tarjous jatkosta tai muusta palkinnon arvon ylittävästä osasta

Kilpailun järjestäjän vastuu ei kata mitään muita kuluja kuin kunkin palkinnon arvosta sisäilmapalvelun toimittamiseen voittajalle liittyvät kulut. Palkinnon voittaja järjestää itse omat työaikaansa ja palvelun toimittamiseen liittyvät kulut.

Voittajan on erikseen pyydettäessä todistettava, että hänellä on oikeus tilata sisäilmapalvelu voittavaan kiinteistöön. Jos palkinnon voittajaa ei tavoiteta seitsemän arkipäivän kuluessa, valitaan uusi voittaja.

Kilpailun järjestäjä ei korvaa palkintoja mikäli osallistuja on antanut virheellisen puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, osoitteen tai harhaanjohtavan tiedon kiinteistöstä tai ne ovat epäselviä tai tulkinnanvaraisia.

Voitoista ilmoittaminen

Palkinnon voittajat valitaan 15.5.2016 mennessä. Palkinnon voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti puhelimitse ja sähköpostilla valintapäivänä.

Voiton lunastaminen

Voiton lunastamisesta ja luovuttamisesta sovitaan erikseen voittajan kanssa. Voittaja vastaa kaikista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista. Happiradikaalin käyttöönotto tapahtuu 16.5.-31.8.2016 välisenä aikana. Voittajalla on mahdollisuus jatkaa palvelun käyttöä kuuden kuukauden jakson jälkeen erikseen annettavan tarjouksen mukaisesti. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan. Palkinnon lunastamisesta ilmoitetaan tarkemmin sähköpostitse voiton ilmoittamisen yhteydessä.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjän kollektiivinen vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen yhteisarvoa. Palkinnon saaja vapauttaa järjestäjän ja kaikki kilpailun yhteistyökumppanit tai muut mainitut osapuolet kaikesta vastuusta, jotka millään tavalla johtuvat, tai joiden väitetään aiheutuvan kilpailusta, mukaan lukien vastuun henkilövahingoista tai muista vahingoista.

Voittajien nimien julkaiseminen

Kilpailun osanottajat myöntävät kampanjan järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja paikkakunnan sekä myöhemmin palvelun käyttöaikana kirjoitettua tai kuvattua video- tai kuvamateriaalia ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta valitsemissaan medioissa. Kirjoitetun ja video- tai kuvamateriaalin osalta noudatetaan kiinteistön käyttötarkoituksesta johdettavia mahdollisia henkilökuntaa ja tai asiakkaita suojaavia säännöksiä.

Sääntöjen noudattaminen

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia: osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä varaa oikeuden sääntömuutoksiin. Järjestäjä varaa oikeuden hylätä vilpilliseen tai epärehelliseen toimintaan osallistunut osallistuja. Kilpailun järjestäjä ja tekninen toteuttaja ei ota myöskään vastuuta tietokoneellesi tai muuhun omaisuuteen tulleista vahingoista tai viruksista, jotka ovat aiheutuneet sivuston käytöstä tai siihen kirjautumisesta tai tästä sivustosta ladatusta tai tästä sivustosta peräisin olevasta materiaalista, datasta, teksteistä, kuvista, videoista tai äänestä.

Painovirheet ja tahattomat väärinkäsitykset

Kilpailun järjestäjä ja tämän kilpailun yhteistyökumppanit eivät vastaa mahdollisista painovirheistä eivätkä muista kilpailuun liittyvistä virheistä tai väärinkäytöksistä.

Henkilötietojen käsittely

Kilpailun osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman järjestäjän kirjallista lupaa. Nämä kilpailusäännöt koskevat kaikkia osanottajia. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.

Kilpailusääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.