Laskenta- ja säästöesimerkkejä

Happiradikaali moukaroi toimitilakulusi minimiin!

Säästöt sairauspoissaoloissa

Yksi sairauspoissaolopäivä maksaa työnantajalle valtionkonttorin mukaan noin 350 euroa päivässä. Työntekijä sairastaa keskimäärin 10 päivää vuodessa. Tutkimusten mukaan viruksista ja bakteereista johtuvat infektiot voivat pudota jopa 40 prosenttia tilassa, jossa sisäilmapalvelu on käytössä. Jos Energiakonsulttien sisäilmapalvelun avulla vähennetään 10 prosenttia poissaoloja eli yksi sairauspoissaolopäivä per henkilö, säästö 50 henkilön työyhteisössä on vuodessa:
50 x 350 euroa = 17 500 euroa säästöä vuodessa.

Säästöt väistötiloissa

Sisäilmapalvelu turvaa toimintasi jatkumisen ilmanpuhdistuksen ajan, joten et tarvitse väistötiloja. Väistötilojen kuukausivuokra neliölle on noin 14 euroa.
1 000 m2 x 14 euroa/m2 = 14 000 euroa/kk x 12 kk = 168 000 euroa säästöä vuodessa.
2 000 m2 x 14 euroa/m2 = 28 000 euroa/kk  x 12 kk = 336 000 euroa säästöä vuodessa.